O stranách a uhloch

Kopernik

Publikovanie tejto práce povzbudilo Kopernika k zverejneniu kompletných matematických základov teórie, ktoré sľúbil vydať pred 27 rokmi a to vo forme úvodnej kapitoly k De Revolutionibus. Zaoberal sa v nej rovinnou a priestorovou trigonometriou. Spis s názvom O stranách a uhloch trojuholníkov priamočiarych, rovinných aj sférických obsahuje aj prvé tabuľky sínusov, vypočítaných po desiatich minútach s presnosťou na sedem desatinných miest.

Rheticus sledoval priebeh celej Kopernikovej práce, čo sa zachovalo v niekoľkých listoch, ktoré napísal priateľom počas svojich dvoch rokov s majstrom.