Kopernik kňazom

Treba pozamenať, že hoci bol Kopernik kanonikom, nejestvuje zmienka, že sa stal kňazom. Dokonca, 4. februára 1531 mu vtedajší biskup ohlásil, že mu vezme jediný príjem, ak sa kňazom nestane a Kopernik stále odmietal. Avšak existuje záznam, že sa v roku 1537 nachádzal na krátkom zozname štyroch ľudí navrhnutých na uvoľnené miesto biskupa z Warmie, a teda je pravdepodobné, že ku koncu života prijal i kňazský stav.