Prvá správa

Rheticus bol protestantom a napriek tomu sa v neistom čase reformácie vydal do stredu katolíckej oblasti v Poľsku, len aby mohol pracovať s Kopernikom. Ani nie desať týždňov po príchode posiela Rheticus šesťdesiatšesť stránkový list s názvom Narratia Prima svojmu priateľovi Johannovi Schönerovi. Spis bol v septembri 1539 vytlačený v Gdaňsk pod názvom Prvá správa mládenca oddaného matematike pre Johanna Schönera, o 'Knihe o obehoch' učeného gentlemana a význačného matematika, ctihodného doktora Nicolausa Copernica z Torune, kanonika z Warmie.

V Prvej správe píše Rheticus o Kopernikovej metóde práce:

...môj učiteľ má vždy v mysli pozorovania všetkých čias i svoje vlastné, zoradené po poriadku ako v katalógu; keď je nutné vysloviť záver, či príspevok k vede a jej princípom, postupuje od najstarších pozorovaní vecov ku svojim, hľadajúc vzájomný vzťah; výsledok, ktorý získa porovná s hypotézou Ptolemaiovou a dávnych vedcov; po čo najprísnejšom prešetrení zistí, že astronomický dôkaz vyžaduje popretie starých hypotéz; navrhne nové, nie bez božskej inšpirácie a požehnania; použije matematiku a zosúladí staré pozorovania a svoje s hypotézou, ktorú vytvoril; a po všetkých týchto úkonoch konečne spíše zákony astronómie..."