Štúdiá v Krakowe

Univerzitné vzdelanie vo vtedajšom hlavnom meste bolo podľa Mikołajových slov základom pre všetko, čo neskôr dosiahol. Študoval latinčinu, matematiku, astronómiu, geografiu a filozofiu.

Študoval astronómiu, avšak nie astronómiu ponímanú v dnešnom slova zmysle. Šlo skôr o výučbu matematiky, cez ktorú boli študentom predkladané klasické myšlienky Aristotela a Ptolemaia. Študenti boli schopní používať základný matematický aparát na výpočet dní v kalendári, dátumov cirkevných sviatkov a podobne. Dominantnou v astronómii bola astrológia a prácou študentov bolo zisťovanie horoskopov z presného dátumu a hodiny narodenia.

Pri nástupe na univerzitu vstúpil Mikołaj do spolku študentov nemeckej národnosti Natio Germanorum.

Práve počas štúdií v Krakove začal Kopernik používať latinskú formu svojho mena: Nicolaus Copernicus.