Prekladateľ

V roku 1509 publikoval Kopernik latinské preklady Listov byzantského historika Teofylakta Symocatta. Mikołaj sprevádzal strýka do Krakova a rukopis prekladov dal spriatelenému vydavateľovi.