Kopernik inšpirátorom

Na heliocentrickú teóriu Mikołaja Kopernika nadviazal bezprostredne Galileo Galilei a inšpiroval sa ňou i Johannes Kepler. Astronómovia, ktorí naďalej obhajovali geocentrickú teóriu si Kopernikov matematický aparát ľahko previedli na model so Zemou v strede a bohato ho využívali pri výpočtoch. Vedci a učenci začínali až v priebehu Ďalších desaťročí neisto uznávať pravdu Kopernikových myšlienok. Čím viac sa však teória rozmáhala, tým väčší odpor cirkvi si vyslúžila.

Skutočnú pozornosť na seba De Revolutionibus prilákalo, až keď Paolo Antonio Foscarini, karmelitánsky teológ, publikoval knihu, v ktorej podrobne vysvetľoval, prečo De Revolutionibus neodporuje Písmu. Cirkev sa spamätala a v marci 1616 bolo Kopernikovo dielo zakázané, dostalo sa na tzv. Index, teda zoznam kníh, s ktorými katolícka cirkev nesúhlasila. Cirkev vyžadovala úpravy, ktoré sa skutočne do knihy vniesli v roku 1620. Deväť viet, v ktorých Kopernik jasne vyhlasuje, že pokladá tento systém za pevnú pravdu, bolo zmenených, či vypustených. Po tomto zásahu bola kniha opäť povolená, ale až v roku 1828 úplne zmizla i z revidovaného Indexu.