Rheticus

Kopernik pracoval väčšinu života neúnavne na svoje teórii a tvoril knihu, ktorá na sklonku jeho života vyšla pod názvom De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI. Nebolo by sa tak stalo bez Georga Joachima von Lauchen, zvaného Rheticus [pochádzal z Feldkirchu, po lat. Rhaetia]. Tento mladý, 25-ročný profesor matematiky a astronómie na Univerzite vo Wittenbergu prišiel do Fromborku na pár týždňov ako obdivovateľ Kopernikovej práce a strávil tu dva roky.