Reforma kalendára

Mikołaj žil rád sám pokojným životom kanonika vo Fromborku a venoval všetok svoj voľný čas pozorovaniam.

Je však očividné, že ako astronóm bol známy. Keď pápež Lev X. v roku 1514 vyzval učencov, aby predniesli svoje návrhy na zdokonalenie vtedajšieho kalendára, medzi osobne vyzvanými bol i Kopernik. Veľa z nich odišlo do Ríma, aby osobne dohliadlo na reformu, ale Kopernik dal prednosť odpovedi listom. Ako píše, cítil, že pohyb nebeských telies nemá ešte natoľko preskúmaný, aby mohol viac prispieť k diskusii. Podľa neho napríklad: Poloha Luny, ktorá určuje dátum Veľkej noci, nebola ešte dostatočne určená.