Vynálezca

Vo Fromborku si sám zhotovil astronomické prístroje - kvadrant a trikvetrum. Po Kopernikovej smrti tieto prístroje venovali veľkému astronómovi a odporcovi heliocentrizmu, Tychovi Brahemu, ktorý, napriek odlišným vedeckým názorom, dar s radosťou prijal.


prístroje   prístroje