Záver

Kopernik využil fyziku i matematiku pre potreby astronómie vychádzajúc z presvedčenia, že i Ptolemaiove pozorovania a matematika sú správne, len princípy a myšlienky sú z nich nesprávne odvodené. Bol prvým človekom, ktorý vytvoril komplexný a všeobecný systém spájajúc matematiku, fyziku a kozmogóniu v jeden celok. Jeho systém síce stále ešte nebol dokonalý, pokročil však ďalej na správnej ceste k poznaniu sveta.

Až revolučnosť Galilea Galileiho, presné pozorovania Tycha Braheho, podrobná matematika Johanna Keplera a matematická genialita Isaaca Newtona potvrdili zákony nebeskej mechaniky, ktoré Mikołaj Kopernik skúmal celý život.