Malý komentár

Łukasz Watzenrode zomrel v roku 1512 a po jeho smrti pokračoval Mikołaj vo svojich povinnostiach kvestora warmijskej kapituly, ktorým sa oficiálne stal v roku 1511. Mal teraz viac času ako kedykoľvek predtým venovať sa astronómii. Vybudoval si totiž observatórium priamo v miestnostiach, ktoré obýval, v jednej z veží mestskej pevnosti.

Kopernikova teória sa stávala stále ucelenejšou, váhal však, či ju má publikovať, alebo ju šíriť len ústne, ako pytagorovci. Jeho priatelia naliehali, aby napísal aspoň krátky výťah z jej myšlienok. Dokonca i niekoľkí cirkevní hodnostári ho urgovali v listoch, aby knihu vydal na náklady cirkvi, alebo aspoň jej časti.

Okolo roku 1513 rozoslal knižku, nie tlačenú, ale rukou písanú niekoľkým priateľom. V Commentariolus de Hypothesibus Motuum Coelestium nebol spomenutý autor, priatelia však vedeli, o koho ide. Kniha, zvyčajne nazývaná Malý komentár, uvádzala Kopernikovu teóriu o vesmíre so Slnkom v centre. Kniha obsahuje sedem axióm:

  1. Neexistuje žiaden jednotný stred všetkých vecí a sfér.
  2. Stred Zeme nie je stredom vesmíru, ale len stredom tiaže a dráhy Mesiaca.
  3. Všetky dráhy obklopujú Slnko, ako by stálo v ich strede, a preto stred sveta leží blízko Slnka.
  4. Vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom je v porovnaní k vzdialenosti Zeme a stálic nepatrná.
  5. Pohyb viditeľný na nebi stálic nie je reálny, tak ako ho vidíme zo Zeme. Zem sa otáča pri dennom pohybe raz okolo svojej osi. Nebo stálic pritom zostáva nepohnuté.
  6. Pozorovaný pohyb Slnka nie je výsledkom pohybu jeho samotného, ale výsledkom rotácie Zeme a jej pohybu okolo Slnka po kruhovej dráhe, tak, ako to robia i ostatné planéty. A tak sa Zem pohybuje niekoľkými spôsobmi. Otáča sa okolo svojej osi (rotácia) a obieha okolo Slnka (revolúcia).
  7. Čo sa u planét javí ako spätný pohyb a pohyb dopredu, sa tak javí iba zo Zeme. Pohyb Zeme sám o sebe stačí na vysvetlenie javov na nebi.

Mnohí neskorší kritici poznamenali, že axiómy 2, 4, 5 a 7 sa dajú dedukovať z 3 a 6. Kopernikovým cieľom však nebolo minimalizovať počet axióm, ale podať ucelené vysvetlenie.

Najvýznamnejším z axiómov je siedmy. Hoci i skorší učenci vyhlásili, že Zem sa pohybuje a rotuje okolo Slnka, zdá sa, že nikto pred Kopernikom nevysvetlil spätný pohyb vonkajších planét.

Pri práci na Malom komentári plánoval Kopernik vačšiu a komplexnejšiu prácu zaoberajúcu sa týmito problémami:

"A tu, kvôli stručnosti, pokladal som za potrebné vyhnúť sa matematickej demonštrácii plánovanej pre moju rozsiahlu prácu."

Zdá sa, že Malý komentár napísal v rokoch 1512, 1513 či 1514 a v ďalšom roku po jeho napísaní začal pracovať na svojej životnej práci De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI [Šesť kníh o obehu nebeských telies].