Mikołaj Kopernik

Mikolaj Kopernik

Dlhé stáročia trvalo ľudské úsilie pochopiť zákony nebeskej mechaniky. Antickí filozofovia, osvietenskí experimentátori i teoretici nedávnej minulosti, všetci po kúskoch skladali zo svojich myšlienok obrazu vesmíru. Filozofovia starého Grécka venovali život premýšľaniu o našom mieste vo vesmíre a vybudovali mnohé teórie hodné povšimnutia. Rozmanitosť názorov staroveku však zanikla v scholastike kresťanského stredoveku. Názory filozofov, ktorí s rešpektom i uznaním prijímali výzvy svojich súperov a navzájom hodnotili v rozpravách princípy vlastných teórií, sa pretavili v jediný názor, názor kresťanskej cirkvi. Málo vedcov sa pokúsilo odkloniť od nemennosti naučených teórií.

Otázkami o pravej podstate našej existencie sa zaoberali najmä astronómovia. Pre nich boli záhadami vesmíru a cieľom skúmania dráhy planét a hviezd, pohyb Slnka, Mesiaca a Zeme. Pozorovali nočnú i dennú oblohu a ich poznatky sa dopĺňali počas stáročí.

Jedným z astronómov, ktorí svojim učením ovplyvnili myslenie generácií bol i Mikołaj Kopernik.