Kopernik lekárom a sekretárom

Kopernik

Po návrate do Poľska získal Kopernik opäť odklad od svojich povinností kanonika. Staral sa o svojho strýka Łukasza Watzenrodeho v zámku Lidzbark Warmiński [vtedajší Heilsberg], v oficiálnom sídle warmijského biskupa. Stal sa jeho osobným lekárom. Čoskoro zastával oveľa viac funkcií, ako je len post osobného lekára. Stal sa strýkovi pravou rukou, jeho sekretárom a poradcom. Tento stav trval päť rokov a počas tohto obdobia [i mnohokrát neskôr počas života] žil na zámku Lidzbark, niekoľko míl od Fromborku.