Detstvo

Mikołaj Kopernik, známy i latinským menom Nicolaus Copernicus, sa narodil 19. februára 1473 v Toruni v Poľsku. V rodine obchodníka s meďou prežil detstvo ako najmladší zo štyroch detí. Keď mal 10 rokov, jeho otec zomrel a poručníkom jeho i jeho brata a dvoch sestier sa stal strýko Łukasz Watzenrode, kanonik vo Fromborskej [vtedajšej Frauenburskej] katedrále.

Mikołaj s bratom Andrzejom zostali v Toruni, kde dokončili základné vzdelanie. Mikołaja strýko v roku 1488 poslal do školy vo Włocławeku. Tu získal základné humanitné vzdelanie a po troch rokoch pokračoval spolu s bratom na Krakovskej univerzite. Medzitým [1489] sa už Łukasz Watzenrode stal biskupom z Warmie [Ermland]. Pre svojich synovcov Mikołaja a Andrzeja naplánoval cirkevnú kariéru.

Staršia zo sestier Barbara sa stala mníškou a neskôr abatyšou a mladšia Katarzyna sa vydala.